Објављено на:
Осврт на феминистички концепт родне равноправности (1) 18.12.2018.
http://standard.rs/2018/12/18/osvrt-na-feministicki-koncept-rodne-ravnopravnosti-1/

Осврт на феминистички концепт родне равноправности (2) 19.12.2018.
http://standard.rs/2018/12/19/osvrt-na-feministicki-koncept-rodne-ravnopravnosti-2/

„Хајдук Станко“ и „Мали Принц“- Нушић и Егзипери
Мушке шовинистичке свиње и женомрзци?

(Један критички поглед на родну равноправност)

„Не уздиши госпо, уздахе мани,
Мушкарци увек преваранти беху:
Он једну вара, другу лажју храни-
Неверан он је, знај то за утеху“.
Вилијам Шекспир, „Много вике ни око чега“,Чин II,Сцена III

Увод

Овај текст ће се првенствено бавити анализом студије, „Свилена кожа и пилеће срце – Родни стереотипи у романима из лектире за основну школу“ – ауторке др. Јелене Стефановић, коју је објавио Покрајински завод за равноправност полова. Да би та анализа била квалитетна, потребно је дати увид у шири оквир теме (родна равноправност) и супротставити што више ставова из кредибилних извора (отуд многобројни цитати).

Институционални оквир

Институционални механизми који у Републици Србији спроводе и надгледају процес унапређења родне равноправности јесу:
-Координационо тело Владе Републике Србије за родну равноправност;
-Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине;
-Заштитник грађана (Заменица за родну равноправност, права детета и права особа са инвалидитетом);
-Повереник за заштиту равноправности (основан је доношењем Закона о забрани дискриминације 2009. године);
-Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
-Одбор за равноправност полова Скупштине АП Војводине;
-Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
-Покрајински завод заравноправност полова;
-Покрајински заштитник грађана (Заменица за равноправност полова)
-Локални механизми родне равноправности, чије је оснивање, усвајањем Закона о равноправности полова из 2009. године, постало обавеза локалних самоуправа.
-Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са пратећим Акционим планом (2016–2018) усвојена је 14. јануарa 2016.године.

Статистички подаци

Незапосленост: 450.100; мушкарци: 229.400 (50.97%); жене: 220.700 (49.03%)
Жене живе просечно 5 година дуже од мушкараца (жене 78 год., мушкарци 73 год.).
Два пута више мушкараца него жена умре у старосној доби од 30 до 60 година, углавном од болести крвотока и тумора.
Четири пута више мушкараца него жена умире услед саобраћајних несрећа.
Три пута више мушкараца него жена изврши самоубиство.
Међу ученицима који завршавају средње школе и гимназије, више је девојчица (58%) него дечака (42%).
Високе школе и факултете више уписују и завршавају жене.
Међу уписаним студентима, жена је 56% мушкараца 44%.
Међу дипломиранима је 58% жена и 42% мушкараца.
Докторира више жена (57%) него мушкараца (43%).
У већини старосних група жене су рачунарски писменије него мушкарци.
Већина корисника интернета су, такође, жене.
У 2016. години, 93% свих малолетника којима су изречене кривичне санкције су дечаци.
За најтежа кривична дела, убиство и тешко убиство, у 2016. години осуђено је 10 жена и 156 мушкараца.
У истој години, за кривично дело насиље у породици осуђено је 100 жена и 1965 мушкараца.
Оштећени (жртве) за насиље у породици су 77% жене, а 23% мушкарци.
Наставници у основном образовању – жене73%, мушкарци 27%.
Наставници у средњем образовању – жене 65%, мушкарци 35%.
(проценти мушкараца наставника опадају из године у годину)
У свим јавним тужилаштвима је 40% жена јавних тужилаца и 60% мушкараца.
У судовима опште надлежности је 68% жена судија и 32% мушкараца.
Највише жена судија ради у основним судовима- 70% и 30% мушкараца.
У судовима посебне надлежности 75% је жена судија и 25% мушкараца.
Највиши проценат жена је у Прекршајном апелационом суду 82%, а мушкараца је 18%.
(извор: РЗС, публикација :“Жене и мушкарци у Републици Србији“ 2016.)

Напомене о ауторитетима – изворима

Ставовима Јелене Стефановић и ставовима многобројних радикалних феминисткиња које она цитира у својој студији, осим становишта аутора овог текста, супротставићемо и ставове Слободана Антонића, Зорана Миливојевића, Јована Мирића, Мета Ридлија и Ричарда Докинса.
Проф. Др. Слободан Антонић је политиколог , професор Филозофског факултета у Београду, где предаје Општу социологију, теорије моћи и савремене политичке теорије. Аутор је познатих дела („Срби и »Евро-Срби«“, „Културни рат у Србији“,„Искушења радикалног феминизма“, „Ђаво, историја и феминизам: социолошке пустоловине“, „Моћ и сексуалност: социологија геј покрета“, итд.). Безразложно је оптуживан за хомофобију и мизогинију.
Проф. Др. Јован Мирић је професор развојне психологије на Филозофском факултету у Београду.
Др. Зоран Миливојевић је доктор медицине, психотерапеут са вишедеценијском праксом у психотерапији. Аутор је познатих дела из области психологије („Формуле љубави“,„Емоције – психотерапија и разумевање емоција“,„Игре које играју наркомани“, „Уловити љубав“ итд.). Председник је Савеза друштава психотерапеута Србије, председник је ТА Центра – Асоцијације трансакционих аналитичара Србије, предавач на Међународној Академији за Трансакциону анализу (International Transactional Analysis Academy). Безразложно је оптуживан као неко ко се залаже за насиље над децом.
Мет Ридли (Matthew White Ridley) је члан Америчке Академије Уметности и Наука, (American Academy of Arts and Sciences), новинар, политичар, аутор низа дела у којима популарише науку ( „Геном“,“Црвена краљица“, „Рационални оптимиста“ итд.), Ридли је наследно „Пети Виконт од Ридлија“ (Члан Дома Лордова Уједињеног Краљевства) и добитник многобројних награда и признања. Безразложно је оптуживан за мизогинију.
Проф. Др. Ричард Докинс (Clinton Richard Dawkins) је британски етолог, еволутивни биолог и научно-популарни писац. Један је од водећих научних умова на планети. Професор је на Оксфордском универзитету и шеф катедре за разумевање науке у јавности. Аутор је познатих дела (“Слепи часовничар“, „Себични ген“ ,“Заблуда о Богу“ и многих других). Добитник је бројних престижних награда. Безразложно је оптуживан за сексизам од стране феминисткиња.

С обзиром да се у овом тексту говори о шкакљивој теми родне равноправности, где свака критика џендеризма и радикалног феминизма може да изазове лов на вештице, подметање стереотипа и изазивање предрасуда против онога ко се дрзнуо да дирне у то осиње гнездо, ваш аутор ће изнети следеће ставове. Сматрам да су радикални феминизам и мачизам две стране једне медаље. На једној страни те медаље хегемоније, налазе се мушка хегемонија и мизогинија, а на другој, женска хегемонија и мизандрија. То не значи да су у пракси мизогинија и мизандрија једнако распрострањене – нису – мизогинија је распрострањенија.

Анатемисање бенигне лектире

Покрајински завод за равноправност полова је недавно објавио студију (Одредница 1.) радикалне феминисткиње др. Јелене Стефановић, под називом „Свилена кожа и пилеће срце – Родни стереотипи у романима из лектире за основну школу“ (мисли се на лектиру за ђаке од петог до осмог разреда). Завод је државни орган чији је задатак да се бави равноправношћу полова, а не да објављује студије које се залажу за забрану класичне школске лектире. Нисам уверен да је у Заводу било ко прочитао студију Јелене Стефановић. Студија је скраћена верзија доктората гђе Стефановић (Одредница 2.). Малотиражни лист „Данас“ (тираж 4000) је у свом викенд издању од 1.дец.2018., објавио приказ поменуте студије под називом „Феминистичко читање лектире“ (Одредница 3.). Ова студија са становишта радикалног феминизма, критикује и погрешно тумачи шест неспорних романа за лектиру (курзивом су обележене стереотипне етикете које је ауторка доделила делима): 1.Бели господар: „Робинсон Крусо“, Данијел Дефо; 2.Нормативна мушкост: „Доживљаји Тома Сојера“, Марк Твен; 3.Гнев очева: „Хајдуци“, Бранислав Нушић; 4.Патријархално-ратнички модел родних улога: „Хајдук Станко“, Јанко Веселиновић; 5.Традиционални наспрам еманципаторског модела женскости: „Поп Ћира и поп Спира“,Стеван Сремац; 6.Метафорична женскост: „Мали Принц“, Антоан де Сент Егзипери.

У биографији ауторке стоји:“Јелена Стефановић рођена је 1969. године у Ужицу. Завршила је Филолошки факултет Универзитета у Београду, на групи за српску књижевност и језик са општом књижевношћу. Докторирала је на Родним студијама Универзитета у Новом Саду (Родни стереотипи у романима лектире другог циклуса основне школе). Има богато наставничко искуство, а радила је и у Министарству просветe као саветница за школско развојно планирање. Од 1997. године води програме стручног усавршавања наставника/ца, а од 2001. године различитим циљним групама држи семинаре из области родне равноправности. Тренутно је запослена у Гимназији „Креативно перо“ и Балетској школи „Лујо Давичо“ у Београду. Објављује стручне и научне радове из књижевности и методике наставе књижевности, а посебно је занима увођење родне перспективе у образовање“.

Докторска дисертација госпође Стефановић, додатно напада још седам великих дела из допунске лектире(курзивом су обележене стереотипне етикете које је ауторка доделила делима): 1.Алфа мужјак: „Глас дивљине“, Џек Лондон; 2.Маскулини модел заштитника: „Кроз пустињу и прашуму“, Хенрик Сјенкјевич; 3.Доказивање мушкости: „Дечаци Павлове улице“, Ференц Молнар; 4.Идеално женско у хајдучкој дружини: „Орлови рано лете“, Бранко Ћопић; 5.Осетљиви сексиста: „Ловац у житу“, Џером Дејвид Селинџер; 6.Непоражена мушкост: „Старац и море“, Ернест Хемингвеј; 7.Клише мушкости: „Атлантида“, Дејвид Гибинс.

Већ и сами стереотипни наслови поглавља из студије и доктората, дати пре назива дела (курзив), сведоче о феминистичком слепилу ауторке, односно о њеном робовању предрасудама и стереотипима које шири радикални феминизам (Gender feminism – Џендер феминизам – џендеризам). Ауторка у својој студији и докторату, „оптужује“ ауторе ових дела, великане домаће и стране књижевности – Бранислава Нушића, Стевана Сремца, Бранка Ћопића, Јанка Веселиновића, Ернеста Хемингвеја , Марка Твена, Антоана де Сент Егзиперија. Џека Лондона, Хенрика Сјенкјевича, Данијела Дефоа, Ференца Молнара, Џерома Дејвида Селинџера и Дејвида Гибинса да су женомрсци, да су им дела мизогина, да шире негативне стереотипе о женама, да намећу превазиђене родне моделе и доприносе одржавању полне неравноправности. Оптужује их да не цене жене, да их обезвређују и да намећу мушку хегемонију. Ауторка на исти начин оптужује и српски школски систем у коме ради. Међутим, ауторка још додатно оптужује српско школство, односно своју земљу – Србију, тврдњом да је поменута лектира у супротности са задатком наставе српског језика, у супротности са наставним планом и програмом, и да се ученице и ученици не васпитавају у српским школама за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности – већ супротно томе. Ауторка се залаже за потпуну ревизију лектире у Србији.

„Love me t(g)ender“

Основна мањкавост студије Јелене Стефановић се састоји у томе што ауторка теми приступа са становишта радикалног феминизма, које је у нескладу са научним постулатима, у овом случају књижевности, биологије, генетике и еволуционе биологије. Џендеризам је псеудонаука, једнако као што је то била еугеника пре сто година. Да се подсетимо, лажна наука – еугеника, је у прве три деценије 20.века сматрана за праву науку, пре свега у САД и Уједињеном Краљевству, док су нехумане методе еугенике (нпр. присилне стерилизације „неподобних“) широко примењиване у те две државе. Еугенику је на крају преузела нацистичка Немачка – последице су познате (стерилизације, еутаназије, гасне коморе, концлогори, холокауст) .

Потпуно је методолошки неприхватљиво и лишено научног основа, да ауторка примењује стандарде радикалног феминизма на књижевна дела, од којих су нека настала и пре више стотина година -„Робинсон Крусо“ (1719), „Доживљаји Тома Сојера“ (1876), „Хајдуци“ (1934), „Хајдук Станко“ (1896), „Поп Ћира и поп Спира“ (1898), „Мали Принц“ (1943). У тим временима није постојала ни равноправност полова, а камоли родна равноправност, па се не могу са тог становишта осуђивати поменута дела и аутори. Када би осуђујући и пристрасан метод Јелене Стефановић применили, на пример, на дела и ауторе из доба антике, од тих дела не би остао камен на камену, због тога што је у време када су та дела настајала владао робовласнички систем, у коме нису постојала ни најосновнија људска права. Уз то, у доба антике сексуална злоупотреба деце није препознавана и осуђивана као данас.

Псеудонауку често карактерише употреба нејасних, контрадикторних, преувеличаних или недоказивих тврдњи, претерано ослањање на потврду уместо на озбиљне покушаје оповргавања, недостатак отворености ка процени других стручњака као и генерални недостатак систематичних процеса за рационални развој теорија.

Чујмо шта о томе каже професор Антонић у књизи „Искушења радикалног феминизма“ (Одредница 4.- на овом линку можете прочитати цело дело):
„Радикални феминизам, са својом концепцијом о злом систему, није само епистемолошки недовољно поткрепљена теорија. Он је и социјално прилично агресивно учење. Наиме, родне феминисткиње не само да пледирају да говоре у име једне половине људског рода (на ову претензију указује и Гизела Бок, 2005: 375), већ као да би желеле да и тој половини човечанства пропишу шта тачно треба да ради, у шта треба да верује и које вредности треба да има. Јер, родне феминисткиње, као што смо видели у претходним поглављима, у основи тврде да боље од осталих жена знају шта су њихови стварни интереси, каква треба да буду њихова „аутентична“ осећања и којим преференцијама треба да теже. Реч је, једноставно, о „доктрини да су жене социјализоване да желе ствари за које родне феминисткиње верују да их не треба желети“ (Sommers, 1994: 257), односно о становишту да са „масама наизглед слободних жена неко тајновито манипулише“ (Sommers, 1994: 229). Феминисткиње третирају жене као „рђаво подизану децу чије се штетне жеље и незрели избори морају одбити“ (Sommers, 1994: 257). Оне и прижељкују „ауторитарне мере како би заштитиле жене од погрешних вредности и преференција које су им усадили ’господари патријархалног друштва’“ (Sommers, 1994: 257). У крајњој линији, родне феминисткиње захтевају да „жене, баш као и мушкарци, морају једнога дана да буду радикално реконструисане“, односно „депрограмиране“(Sommers, 1994: 257;258)“.

У „Данасовом“ приказу студије Јелене Стефановић стоји:“Ауторка указује на родне стереотипе присутне у грађењу ликова (…) чиме се девојчице уче да прихвате своју подређеност. На овај начин, кроз наставни програм, школа репродукује превазиђене родне моделе и доприноси одржавању родне неравноправности. Посебно је занимљиво ауторкино тумачење односа према жени и љубави у роману Мали Принц, пошто се овај роман најчешће представља као мудра књига о љубави, а ауторка тврди како је Егзиперијева однос према жени у овом роману мизогин, а представа о љубави погрешна и опасна“.

Госпођа Стефановић у својој студији каже: „У романима из лектире доминира мушка приповедна перспектива, мушки поглед на свет. Женски глас и женско искуство не чују се, чиме се показује да нису довољно вредни. Лектира потврђује став да упркос деценијским континуираним напорима феминистичких активисткиња, и даље живимо у свету који је дефинисан кроз мушке представе, проблеме и искуства, а наша историја је заправо монолитна историја мушке хегемоније (…). На основу добијених резултата може се тврдити да романи за други циклус образовања репродукују родне стереотипе, односно да девојчицама и дечацима старијег основношколског узраста нуде превазиђене моделе родних улога и родних односа, у којима мушки ликови заузимају доминантну, а женски подређену позицију, што је у супротности са задатком наставе српског језика, наведеним у наставном плану и програму, да се ученице и ученици васпитају за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности. У складу са тим, намеће се закључак о недостацима лектире као својеврсног канона, односно потреби ревизије тог канона (…)“.

Радикална феминисткиња др. Јелена Стефановић тражи да: „1. родна равноправност буде наведена међу циљевима и задацима наставног предмета Српски језик; 2. садржај програма буде родно осетљив; 3. уџбеници за предмет Српски језик буду родно осетљиви; 4. наставнице и наставници српског језика имају обуке на тему родне равноправности; 5. постоји систем праћења и вредновања увођења родне перспективе у наставу српског језика”.

Проблем је када неко оспорава нешто што је неспорно добро, због својих предрасуда. Проблем је када та оспоравања и предрасуде објави издавач, који је истовремено и државни орган. Добро је што постоји „Покрајински завод за равноправност полова“. Добра су сва залагања за полну равноправност. Лоше је када се објављују студије сумњивог квалитета, настале као израз личних предрасуда заогрнутих у залагање, не за полну равноправност, већ контроверзну родну равноправност. Проблем је када феминистичко слепило оспори оно што је неспорно, а то су у овом случају дела светске и домаће књижевности. Проблем је када неко сабира „бабе и жабе“, и када под лупу непроверених и спорних норми савременог радикалног феминизма подводи дела књижевних великана. Лоше је када феминизам, макар и радикални, почне да подсећа на идеологију која је забрањивала и спаљивала књиге, или утирала пут томе. Радикални феминизам је вешто прикривена мржња према мушкарцима – мизандрија (замаскирана борбом за равноправност полова). Још увек постоји и добар алиби за ту мржњу. Мушкарци су вековима насилно наметали женама неравноправност, углавном злоупотребљавајући своју физичку снагу и агресивност. Међутим, не може се једно страшно вековно насиље над женама, исправљати увођењем нових, узвратних неправди и мизандрије. Продорност радикалног феминизма и џендеризма се састоји у томе што су замаскирани и представљени као залагање за полну равноправност, која још увек није успостављена свуда у свету. И онда да видимо тог „јуначког сина“ који ће имати нешто против џендеризма!

Чујмо шта о томе каже професор Антонић у књизи „Искушења радикалног феминизма“:
„Ако бисмо желели да будемо цинични, као Сомерсова, могли бисмо да кажемо да радикалне феминисткиње за сада, на срећу, још не траже логоре за преваспитавање жена и мушкараца са патријархалном свешћу (Sommers, 1994: 259). Оне „само“ хоће да преузму целокупни систем васпитања – и у школи и у породици – и тако „усаде“ неке друге вредности у нова поколења жена (и мушкараца). Оне „само“ хоће „другачије друштво“ у ком, како иронише Сомерсова, владају „легије Великих сестара, којима је држава дала моћ да забране свакој жени, која жели да се уда и остане код куће са децом, да оствари своје замисли“ (Sommers, 1994: 257). У случају прве амбиције, то је „неприхватљиво патронизирање“ (Sommers, 1994: 260) у којем се недоказани патернализам над женама – барем када је реч о савременим европским и америчким друштвима – хоће исправити увођењем несумњивог патернализма „елите феминисткиња“ и над женама и над мушкарцима (McElroy, 2002а: 21). У случају друге амбиције, реч је о залагању за јачање ауторитарних и бирократских елемената модерне државе. И због једног и због другог, родни феминизам је у опасности да неће моћи да задржи епитет хуманистичке и демократске социјалне доктрине. Због озбиљних методолошких и концептуалних недостатака – критикованих у три претходна поглавља – он тешко да може сачувати епитет научне теорије“.

Дефиниције – значења

Уобичајена и „политички коректна“ дефиниција родне равноправности гласи: „Родна равноправност (такође равноправност полова или једнакост полова) је начело социјалне филозофије које по ужој дефиницији подразумева једнакост мушкараца и жена у друштвеном и политичком животу. Начело родне равноправности и недискриминације по ужој дефиницији је једно од темељних људских права“.

Шира дефиниција по „Европској повељи о родној равноправности“ каже:„Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице”.

Из уобичајене и „политички коректне“ дефиниције родне равноправности се види да је то само наметнути синоним за полну равноправност. Из шире дефиниције постаје јасно и због чега се намеће тај синоним – западни естаблишмент сматра да су „особе другачијих родних идентитета“, посебни полови, односно родови.

У српскохрватско- енглеском речнику „Мортон Бенсон“ („Просвета“, Београд, 1989.), стоји:
“род рода; родови 1. Sex (see пол III) 2. (грам.) gender; мушки (женски, средњи) ~ masculine (feminine, neuter) gender; којег је рода ова именица? of which gender is this noun? 3. family; relative; бити род некоме“…итд.
Као што видимо реч „род“ је и синоним за реч „пол“. То смо знали. Чули смо и за родове у граматици. Постоје и родови у класификацијама флоре и фауне.

У „Великом речнику страних речи и израза“(Клајн,Шипка, „Прометеј“,Нови Сад,2007.) стоји:
“-ген (лат. genus род, племе, врста, према грч. genos) као други део сложенице значи „везан пореклом“, „који потиче од““…итд.

Мизогинија (старогрчки: μισογυνία) је мржња према женском полу. Реч потиче од грчких речи
μῖσος (misos /мржња) и γυνή (gynē / жена).
Мизандрија (старогрчки: μισανδρία) је мржња према мушком полу. Реч потиче од грчких речи μῖσος (misos/мржња) и ἀνδρός (andros /човек).

Радикалне феминисткиње под појмом род – џендер (gender) подразумевају само друштвени склоп женскости и мушкости (ум, у ствари), одвојен од појма пол (sex), за који сматрају да се односи искључиво на анатомске, биолошке и физиолошке карактеристике жена и мушкараца. Овакав став је погрешан и због тога што је дуалистички, што строго одваја друштвени (културолошки) склоп (ум) од телесности (биофизиологија). Исправан приступ подразумева неодвојивост, јединство ума и тела, јединство друштвеног склопа са биофизиолошким. Са становишта два пола (изван назора радикалног феминизма), појам „род“ је потпун вишак, због тога што је истоветан са појмом „пол“(није шија, него врат). Друга велика грешка је то што џендеризам многобројне природне разлике жена и мушкараца (еволуционе, генетске) изван оних телесних, проглашава културолошким, промењивим и приказује их као продукт репресивног система патријархалне доминације мушкараца над женама („хегемонијски маскулинитет“). Родна равноправност је истоветна полној равноправности. Међутим, суштина проблема је у томе што заступници „врлог новог света“, они који би да пониште полове, да пониште женску и мушку природу, сматрају да не постоје само два рода – мушки и женски, и сматрају да не постоје само два пола – мушки и женски, већ више полова и више родова. Укратко, они сматрају да су подгрупе ЛГБТИКу заједнице, свака понаособ ( „Л“-„Г“-„Б“-„Т“-„И“ -„Ку“), посебни полови и родови, одвојени од женског и мушког (LGBTIQ – иницијали представљају – lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer; односно лезбејке, геј, бисексуалне, трансродне, интерсекс и квир особе – квир у енглеском значи чудан). То потврђује и цитат из „Европске повеље о родној равноправности“: „Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета“. Такође то потврђује и генеза радикално феминистичког појма џендер.

Пре упознавања са генезом појма џендер, супротставимо ставовима ауторке, цитат из књиге „Искушења радикалног феминизма“ професора Антонића.
„Основне разлике у неким обрасцима понашања, укусима или емоцијама између мушкараца и жена највероватније свој корен имају у природним разликама насталим током процеса
биолошке еволуције (Pinker 2002; Buss, 2005; Sax, 2005). Као што показују истраживања (Swim 1994; Beutel and Marini 1995; Eagly 1995; Baron-Cohen 2007), већина популарних представа о разликама у склоностима и понашањима жена и мушкараца – које феминисткиње често дисквалификују као „полне стереотипе“ – у основи није нетачна. Мушкарци су, у поређењу са женама, нешто насилнији, борбенији, склонији ризику, заинтересованији за успутни секс, док су жене, у поређењу с мушкарцима, нешто осећајније, брижније, склоније стабилности и заинтересованије за децу и породицу. Те разлике се, међутим, у браку и породици хармонично надопуњују, чинећи да спој мушкарца и жене буде функционална целина, виша од њених саставних делова. Из овог угла посматрано, јачи осећај жена за старање о другима – који своју еволутивну основицу има у нешто већој специфичној брижности за децу и породицу (види четврту главу) – може објаснити њихово веће интересовање за занимања као што су васпитачица, социјална радница или медицинска сестра. За разлику од њих, мушкарци – који су, по еволуционистима, стотинама хиљада година били првенствено ловци – показују веће интересовање за „борбена“ занимања, као што су предузетник, полицајац или таксиста. Такође, већа склоност жена ка сигурности, миру и постојаности – неопходна за одгајање деце – упућује жене на то да, и у оквиру истих занимања, чешће бирају сигурније и мирније послове који подразумевају мање стреса, нижи степен такмичарске агресивности, мање путовања и одсуствовања од куће (Epstein, 2002: 38–39)“.

Настанак радикално феминистичког појма „родно“(gender)

Госпођа Стефановић на страни 21. (у фусноти) студије, говори о настанку појма „род „ и „родно“ и каже: „Појам род у науку уводе психолог Роберт Столер (Robert Stoller) и ендокринолог Џон Мани (John Money) педесетих година XX века. Мани се бавио разврставањем двополно рођене деце, док је Столер проучавао психологију хермафродита и транссексуалаца (Radulović 2009: 51–52). Столер је утврдио да род има већи значај за развој и свест јединке о себи, а од његових истраживања пошла је феминистичка теоретичарка Кејт Милет (Kate Millet), која је овај појам увела у феминолошка истраживања“.

О (не)квалитету студије сведочи чињеница да ауторка уопште није проверила погрешне наводе о Столеру и Манију, које је вероватно преузела „копипејст“ методом из неког извора. Тиме је радикална феминисткиња која је докторирала на „родним студијама“, показала да уопште не познаје три „родитеља“ феминистичких појмова род, родно, родна равноправност. Довољно је било да на интернет претраживачу провери ова три имена и погледа кредибилне одреднице на Википедији на енглеском. Које нетачности стоје у студији Јелене Стефановић?

Џон Мани није био ендокринолог већ психолог и сексолог (види одредницу 5.). Ендокринолог и педијатар је био Манијев колега, Клод Мижон, сарадник из болнице Џонс Хопкинс. Џон Мани је био контроверзна личност, умешана у многобројне скандале. Прво, на основу својих сумњивих истраживања, саветовао је многобројне родитеље да своју децу са аномалијама или повредама полних органа, подвргну операцијама промене пола. Чувен је случај Дејвида Рајмера, Манијевог пацијента, коме је док је био беба, лекар при обрезивању, грешком одсекао пенис. Мани је родитељима саветовао промену пола, иако је Рајмер рођен као здрав дечак. Рајмер се убио у 38.години живота, несрећан због промене пола (живео је као Бренда). Две године раније убио се и његов брат близанац који није променио пол. Родитељи су кривили Манија за несрећу њихових синова. Уз то, Манија је оптужило Удружење интерсексуалаца Северне Америке (Intersex society of Northern America), да је лагао и прикривао неуспехе процедура које је предлагао као део лечења (Одредница 6.), и да су уз прикривање неуспеха, обављене хиљаде операција промене пола над децом (објашњење – интерсексуалне особе су особе рођене са аномалијама полних органа). Такође, Џон Мани је имао извитоперене и благонаклоне ставове спрам педофилије и оправдавао је педофилију, тиме што је тврдио да постоје две врсте педофилије- „љубавна педофилија“ и „садистичка педофилија“ (сам је сковао те изразе). Сматрао је да „љубавна педофилија“ није за осуду и да није патологија!? То је човек који је сковао социјални појам – џендер – род и родно, и увео их у употребу. У једном интервјуу Џон Мани, отац џендеризма, је дословно изјавио: “Када бих видео случај у коме је десетогодишњег или једанаестогодишњег дечака снажно еротски привукао мушкарац од двадесет или тридесет, и ако је њихов однос потпуно узајаман, и ако је веза искрено потпуно узајамна…тада то не бих назвао патолошким у било ком погледу“. (If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who’s intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual … then I would not call it pathological in any way). Грозно! И то је отац „родне равноправности“ – пропагатор и бранитељ педофилије!

Роберт Столер уопште није био психолог, већ психијатар (Одредница 7.).Он је изучавао сексуалност, сексуалне перверзије, и проблеме полног идентитета, превасходно транссексуалност.

Кејт Милет, „мајка“ родног феминизма, је била радикална феминисткиња (Одредница 8.). Била је бисексуалка и лезбејка, са дијагнозом маничне депресије (биполарни поремећај). Више пута је покушала самоубиство. Умрла је природном смрћу прошле године, оплакана од своје супруге и многобројних радикалних феминисткиња.

Злокобне последице ревизионизма и ауторкин скандал у школи

До чега све могу да доведу радикални феминистички ставови (ревизија лектире, увођење џендеризма у све поре школства и наставних програма, наметање ненаучних, погрешних, радикалних феминистичких стереотипа и предрасуда, деци и младима, почев од основне школе итд.)?

Један пример, настао из другачијих ревизионистичких побуда можда даје одговор? Ради се о накарадном прекрајању историје у Црној Гори, о обесправљивању Срба и СПЦ, све у циљу стварања нове нације и новог језика, јачања крхке државности и лечења комплекса ниже вредности. Тринаест година после стицања независности у Црној Гори је из лектире избачена већина српских књижевника, али и писци других (неподобних нација): Алекса Шантић, Јован Јовановић Змај, Бранко Радичевић, Десанка Максимовић, Сергеј Јесењин, Добрица Ћосић, Мира Алечковић, Љубивоје Ршумовић, Михаило Лалић, Оскар Давичо, Борислав Пекић, Милован Глишић, Стеван Сремац, Јанко Веселиновић, Љубомир Ненадовић, и многи други великани књижевности, а уместо њих убачени су неважни или анонимни аутори: Андреј Николаидис, Јеврем Брковић, Хусеин Башић, Авдо Међедовић, Есад Мекули, Муса Ћазим Ћатовић, Сунчана Шкрињарић, Кемал Цоцо, Шимо Ешић, Војислав Вулановић, Бранко Бањевић, Драгана Кршенковић, Шукрија Панџо, Блага Журић, Кемал Мусић, Хаснија Муратагић-Туна, Сафет Хадровић, Ибрахим Хаџић, Азем Заимовић, Назми Рахмани, Зувдија Хоџић, Фехим Кајевић. Оно што је доскора изгледало невероватно, а поготово 2005.године, сада се догађа у Црној Гори, на више фронтова. Слично се може догодити и лектири у Србији, кроз извесно време, уколико будемо слушали острашћене феминисткиње. Да ли нешто слично жели гђа Јелена Стафановић? Очигледно. Она припрема терен за избацивање из лектире „родно неподобних“ аутора које је навела у свом докторату. Сет лектире је ограничен. Ако нешто желите да убаците, морате исто толико да избаците. Госпођа Стефановић отворено каже да у лектиру треба убацити већи број дела чији су аутори жене, и чији су главни ликови женског пола. Опет се ради о вештачком наметању квота које су тако драге агресивним феминисткињама. Није важан квалитет, није важна суштина, важна је форма, важна је статистичка једнакост. Наравно да је јасно да гђа Стефановић жели и забрану и стигматизовање многих других, много више „родно неподобних“ дела, попут нпр. Светог писма, или епских народних песама итд., због тога што нису у духу милитантног феминизма, џендеризма и родне равноправности. Томе у прилог говори и скандал који је гђа Стефановић изавала 2015., у школи у којој предаје. О чему се ради?

Медији су 20. октобра 2015., известили о скандалу који је на свом часу у приватној основној школи „Креативно перо“ изазвала Јелена Стефановић. Цитат из медија (Одредница 9.):
Наслов:“СКАНДАЛОЗНИ СТАВОВИ НАСТАВНИЦЕ: Зауставите рађање деце, човечанство треба да нестане!“. Поднаслов.“Јелена Стефановић у ОШ „Креативно перо“ ученицима говорила да су људи зло јер уништавају природу и да је Библију написао мушкарац да би вређао жену“.
„БЕОГРАД – У приватној основној школи „Креативно перо“ у Београду догодио се прави скандал. Како тврде родитељи деце која похађају ову престижну школу, у којој годишња школарина износи од 6.500 до 9.500 евра, наставница српског језика Јелена Стефановић изнела је на часу одељенске наставе своје шокантне ставове.- Стефановићева је ученицима седмог разреда буквално говорила да би „била пресрећна да има сина који би јој саопштио да је геј“, затим да је „Библију писао мушкарац да би вређао жену“, али је врхунац била њена тврдња да „деца не треба да се рађају да би нестало човечанство јер човек уништава природу“. Када су то деца испричала родитељима, они су остали у шоку због оваквог наметања ставова – прича саговорник Курира. У Министарству просвете поводом овог случаја кажу да је представка прослеђена градској просветној инспекцији“.
Тај медиј је тим поводом пренео и изјаву психолога Бранке Тишме:“Психолог Бранка Тишма каже да је такво наметање личних ставова нарочито опасно кад се спроводи над децом у осетљивом узрасту од 13 и 14 година:- Није важно да ли је реч о приватној или државној школи, такво изражавање личних ставова и вршење притиска на децу је, најблаже речено, неприхватљиво. Нарочито је опасно што наставница деци у пубертету на такав начин говори о осетљивим питањима полне идентификације и родних улога. Деци треба пружити прилику да праве личне изборе и, што је још важније, учити их толеранцији“.

„Хегемони маскулинитет“ на делу

На слабо посећеној (двадесетак особа) промоцији студије др. Јелене Стефановић 29. новембра 2018., ауторка је између осталог рекла:“(…) будући да је у питању лектира, све ово се може назвати родним слепилом, односно структуралном дискриминацијом, али бих ја то једноставно назвала неправдом“ (Одредница 10.).

Анализи књижевних дела ауторка Стефановић приступа потпуно пристрасно. Она потпуно погрешно тумачи књижевна дела, кроз призму своје радикалне феминистичке џендер доктрине. Једноставно речено Јелена Стефановић пореди неупоредиво. Између осталог, она механички броји одређене карактеристике дела и на основу тога извлачи погрешне и смешне закључке, цитирам: „у Егзиперијевом роману Мали Принц каже се да никад не треба слушати руже/жене. Готово сви женски ликови плачу, чиме се потврђује стереотип о томе да су жене емотивне. Пошто је плакање честа реакција женских ликова у тешким ситуацијама, овим се указује и на њихову беспомоћност. С друге стране, мушки ликови ретко плачу, а и тада се у коментарима наратора или других ликова указује на то да плакање не приличи дечацима/мушкарцима (…) У романима се појављују различите врсте насиље. Физичко кажњавање дечака у породици и школи, као и вршњачко насиље, представљени су у романима из лектире као део одрастања. На овај начин лектира охрабрује агресивност код ученика (…).У оквиру проучавања родних стереотипа у романима из лектире, примећено је да су главни мушки ликови најчешће представници нормативног или хегемоног маскулинитета, односно идеалне мушкости (Робинсон, Том Сојер)“. Ауторка често „открива топлу воду“ и оспорава неспорно: “Главни мушки ликови, захваљујући својим родно стереотипним особинама и поступцима, доминантни су у односу на друге женске и мушке ликове“. Ова примедба може бити упућена већини књижевних дела, стога је бесмислена.

Супротставимо овим ставовима два цитата из књиге „Искушења радикалног феминизма“ професора Антонића.
„Једина разлика између жена и мушкараца коју феминисткиње признају јесте телесна (анатомска и физиолошка) разлика. Оне тврде да су све остале разлике – и оне у емоцијама и оне у понашањима – „друштвене конструкције“. Зато феминисткиње и инсистирају да се за мушкарце и жене користи реч „род“ као израз друштвених корена разликовања, а не „пол“ као израз биолошких основа различитости. (…) феминистичка концептуална експанзија „рода“ и потискивање „пола“ у сферу пуке биолошке репродукције, прилично је погрешна. Психолошка истраживања, наиме, показују да мушкарци и жене имају различите опажајне и језичке способности, као и различите емоционалне матрице преко којих доживљавају околину и граде приоритете. Мушкарци, у просеку, имају боље просторне и механичке способности, а жене боље вербалне способности (Сомерс, 2009). Жене су вештије у „владању прстима“, у „графорији (службеничка вештина и ефикасност)“ или „идеафорији (брзина надолажења мисли)“, док су мушкарци бољи у „структурној визуализацији (тродимензионалне загонетке за техничке проблеме)“ (Durkin, 1978; Благојевић, 1991: 142). Жене показују веће вештине у говору и језику – течније говоре, боље памте речи, боље су им граматичке конструкције и изговор, два до четири пута ређе муцају итд. (Geary, 2002б: 42). Такође, жене боље тумаче изразе лица, говор тела, тон у гласу, а мушкарци боље препознају љутину другог мушкарца (Geary, 2002б: 43)“.
„Поједина антрополошка истраживања показују да су мушкарци, током историје и у различитим друштвима, вршили следеће послове: (1) оне који укључују већу снагу и издржљивост, (2) оне који су опаснији или ризичнији, (3) оне које није лако прекинути, (4) оне који захтевају високе нивое вештине и обуке, (5) оне који захтевају дуге временске периоде одсуства из домаћинства (Parker and Parker 1979; према Шкорић, 2010б). Жене су, са друге стране, радије обављале послове за које је потребно мање снаге, мање ризика, краће удаљавање од куће, и оне које је лакше на неко време оставити, да би им се доцније могле вратити. Очигледно да такви обрасци понашања имају везе са различитом репродуктивном улогом жена и мушкараца, што значи да имају јасну биолошку (еволутивну) основу (Шкорић,2010б)“.

Ауторка са становишта родне равноправности вивисецира „Робинсона Крусоа“ (у студији) и „Старца и море“ (у докторату), књижевна дела у којима уопште нема женских ликова!?. Потпуна је бесмислица критиковати два таква књижевна дела са поменутог феминистичког становишта. Сасвим је сигурно да та два аутора, или било који други, чије дело не садржи женске ликове, нису своја дела конципирали на одређени начин, због тога да би вређали жене, већ због креативног надахнућа и слободе да пишу о чему желе. Читајући студију и докторат Јелене Стефановић, закључујемо да су подобна само она књижевна дела која имају једнак или приближно једнак број ликова оба пола, и у којима су жене приказане на једнак начин као и мушкарци. Ауторка сматра и да је подобан само онај корпус лектире, у коме је половина аутора женског пола.

Ауторка у својим заслепљеним анализама појединачних дела ниже запањујуће површне бесмислице (нпр.„битна одлика хегемоног маскулинитета јесте хетеросексуалност“). Хегемони маскулинитета такође дишу, уносе воду и храну, па би због тога могли (бесмислено) устврдити да су дисање и уношење воде и хране „битне одлике хегемоног маскулинитета“. Начином на који критикује наводне предрасуде и стереотипе у делима, ауторка показује како сама робује радикално феминистичким предрасудама и стереотипима (мизандрија). Своју пристрасну вивисекцију романа ауторка обавља са преданошћу и ситничавошћу оних који вечито траже длаку у јајету. Јелена Стефановић је опседнута „хегемонијским маскулинитетом“. Од свих шест аутора лектире, гђа Стефановић највећу одбојност показује према горостасном Нушићу. Њега оптужује да је садиста и да пропагира насиље над децом („Не само да Нушић оправдава насиље над непослушном децом већ, користећи разноврсна стилска средства, хумористички обликује призоре насиља и позива своју читалачку публику да се смеје тим призорима“). Уз то ауторка Нушића етикетира као женомрсца који користи најнижи тип комике. Госпођа Стефановић оптужује Стевана Сремца да шири негативне стереотипе о женама као оличењима зла! Егзиперија такође оптужује да је мизогин (женомрзац) и да жене своди на објекат. Свим ауторима гђа Стефановић подмеће оптужбе засноване на њеној радикалној феминистичкој пристрасности.

„Обдукција“ живих књижевних дела

Сада ћемо цитирати неприхватљиве ставове гђе Стефановић о сваком од шест књижевних дела. Слични ставови стоје и у докторату, о још седам дела књижевности.

О „Робинсону Крусоу“:“Робинсонов одлазак од куће, од мајке и веома емотивног оца, представља раскид са фемининим, што је одлика хегемоног маскулинитета. Робинсон само кратко наводи да се, по повраткуу Енглеску, оженио, имао троје деце и да му је жена умрла, што је,такође, веома важно јер је он у највећем делу романа представљен као асексуалан, а битна одлика хегемоног маскулинитета јесте хетеросексуалност. (…) Између осталог,Робинсон је независан, рационалан, амбициозан, упоран, самопоуздан и има неограничену слободу кретања, што су све родно стереотипне мушке особине“.

О „Доживљајима Тома Сојера: “Вршњачко мушко насиље представљено је у роману као уобичајен сегмент одрастања, односно као неопходан корак у успостављању правог мушког идентитета.(…) Приближавање нараторове и Томове перспективе у описивању овог догађаја (наратор назива дошљака издајником и душманином), значајно доприноси да се агресивност прихвати као пожељна мушка особина.(…) Међутим, док се Том диви Бекином изгледу, Беки се диви Томовом цртежу, чиме се потврђује стереотип о томе да су жене привлачне због свог изгледа, а мушкарци због својих постигнућа .(…) Иако је дијалог обојен хумором, показује се да је насиље над „вештицама”, односно старим женама које те гледају и гунђају, дозвољено“.

Цитирајмо сада професора Антонића („„Искушења радикалног феминизма“):
„Реконструкција родних улога преко система васпитања и образовања најдаље је одмакла у САД. Кристина Сомерс у својој књизи „Рат против дечака“ (Sommers, 2001) наводи да постоји чак и пракса кажњавања дечака по појединим америчким обдаништима због играња „жандара и лопова“, како се не би развијала „мушка агресивност“. Дечацима се брани и да трче и скачу за време одмора, како се код њих случајно не би створио дух „милитаризма“. Непослушни дечаци третирају се, у основи, као „дефектне“ девојчице и преписује им се риталин, лек за смирење. Свако понашање које личи на „мушке родне стереотипе“ и „сексуално узнемиравање“ строго се кажњава. Петогодишњи дечаци, како наводи Сомерсова, оптужују се за „родни тероризам на игралишту“ (gendered terrorism on the playground) и кажњавају се за „сексуално узнемиравање“ (sexual harassment) ако изазивачки пољубе другарицу у образ или је у игри оборе на земљу (Sommers, 1994: 46; 2001)“.

Јелена Стефановић о Нушићевим „Хајдуцима“: „Хајдуци у очима дечака оличавају хегемонијски маскулинитет – највише вреднован тип мушкости у друштву.(…) Користећи најнижи тип комике, уз много узвика (ах, ју, ију, пфуј), Нушић овом мизогином сценом женске туче хоће да насмеје своју читалачку публику. (…)Иако хумористички интонирани, стихови указују на понављану игру као начин учења родних улога, као и на пренесену агресивност, где дечак изложен батинама у школском и породичном окружењу, васпитан у епској култури, своју агресивност испољава на лутки. (…) непримереност Нушићевих схватања у вези са коришћењем батина као васпитног метода . (…)Међутим, насиље над децом није присутно у овом роману само као последња мера беспомоћних родитеља. Оно постоји у породици и школи, као свакодневна пракса и представља вид друштвене контроле и средство одржавања патријархата. (…) Не само да Нушић оправдава насиље над непослушном децом већ, користећи разноврсна стилска средства, хумористички обликује призоре насиља и позива своју читалачку публику да се смеје тим призорима .(…) „Дечаци који су брутализирани и виктимизирани патријархатом много чешће постају патријархални него што се томе одупру, оличавајући злостављачку патријархалну мушкост коју су некад јасно препознавали као злу”(…). Нушић тежи да сцену насиља на друму представи као катарзичну. Међутим, он својим романом заступа идеологију патријархата, потврђујући она правила патријархата која се сматрају најштетнијим за развој личности: „Слепа послушност – основа на којој почива патријархат; гушење свих емоција осим страха; уништавање индивидуалне снаге воље; гушење мишљења кад год оно одступа од начина размишљања фигуре ауторитета” (…) У Нушићевом роману Хајдуци главни ликови су мушки. Родни стереотипи присутни су у карактеризацији ликова.

Супротставимо овим радикално феминистичким ставовима о физичком кажњавању деце, уравнотежене ставове угледног аутора, психотерапеута, доктора Зорана Миливојевића. Он је крајем 2014.године, износећи свој стручни став поводом предлога новог Закона о породици, доживео медијски линч и био жртва лова на вештице. Поменути предлог Закона забрањивао је сваки, па и најблажи вид телесног кажњавања деце. Миливојевић је критиковао тај став Закона и истакао да такав став неоправдано изједначава телесну казну са физичким злостављањем деце, коме се и он противи. Овом приликом, поводом напада гђе Стефановић на Бранислава Нушића, цитираћу следећи Миливојевићев став:“ У нашој култури родитељи традиционално показују деци љубав, а телесну казну користе као један од прихватљивих начина кажњавања. Зато је у нашој култури, у којој две трећине родитеља користи разумно телесно кажњавање, штетно мењати културни образац и у школама деци наметати да је телесно кажњавање од стране родитеља у ствари злостављање и насиље“.

Госпођи Стефановић ћемо супротставити још један неспорни ауторитет – професора развојне психологије на Филозофском факултету у Београду, др Јована Мирића. Он је такође говорио о Закону о породици (Одредница 11.). Цитирам:“Закон каже да је забрањено сваком родитељу/старатељу свако телесно кажњавање сваког детета у свакој могућој ситуацији. Закон је, дакле, формулисан на нивоу апсолута, као апсолутна забрана“.
„Прво, васпитање детета коришћењем телесне казне постоји у овој средини одавно (као и у многим другим срединама). Самим дугим постојањем оно има легитимитет као институција“.
„Друго, све што човек чини има и добру и лошу страну, ништа није нити апсолутно добро нити апсолутно лоше. То значи да би се, поред лоших последица примене телесне казне, морале узети у обзир и лоше последице забране телесне казне, као и лоше последице других дисциплинских мера“.
„Треће, коришћење казне је и морално питање. Замислимо родитеља који је решио да телесну казну примени само у случају да дете намерно повреди друго дете, односно да се користи реципрочним казнама уместо казнама испаштања (наравно, разумно примерених детету). Реципроцитет, као основни елемент рационалности и принципијелности, његово је морално-вредносно и васпитно опредељење. Може ли држава или психолог да му то оспори а да остане на терену рационалности и принципијелности (осим рационалности у релацијама средство-циљ, какву имамо у дресури)? Психолог у овом случају није ауторитет изнад родитељског. Није ни држава. Ни Уједињене Нације“.
„(…)али се може закључити и следеће: под извесним условима неки вид телесне казне мора да има не само непосредне, него и трајније позитивне последице“.
„Телесна казна није исто што и физичка казна“.
„Узмимо један догађај као пример. Мајка и бака шетале су тротоаром са дечаком старим нешто више од две године. Поред тротоара су паркирани аутомобили, а на коловозу се одвија веома густ саобраћај. Дечак је два пута истрчао између аутомобила на коловоз и потом је враћен. Када је и трећи пут истрчао – нашао се под точковима аутомобила и погинуо. Питање: кажемо да телесна казна има негативне последице по дете. У овом случају можемо бити са високом вероватноћом сигурни да дете не би поново истрчало на коловоз (доказано је да телесна казна са високом вероватноћом спречава непосредно понављање понашања за које се даје) и да би остало живо да је мајка после првог истрчавања неколико пута, али озбиљно и одлучно, пљеснула дете по гузи. То би произвело негативне последице како се тврди, али би му спасло живот. Ко је онда довољно стручан да направи укупан рачун могућих последица коришћења и некоришћења телесне казне? И ко би био одговоран за погибију детета јавно износећи наводно научним истраживањима доказано да телесну казну никада и нипошто не треба примењивати на децу?“.

Изнети су ставови два неспорна ауторитета са циљем да аргументовано оспоримо ставове Јелене Стефановић о кажњавању деце, и њена погрешња тумачења Нушићевог дела.

О „Хајдук Станку“ ауторка Стефановић каже:“Веселиновић у роману афирмише превазиђени културни модел (мит о златном добу, вођи, јединству) (…) Веселиновић идеализује патријархални свет мачванског села са почетка 19. века у коме владају старији мушкарци (…) Задруга, иначе карактеристична за неке балканске крајеве, пример је патријархалног устројства у коме мушкарац има апсолутни ауторитет у кући. Ово имплицира такву родну асиметрију по којој је жена рангирана као ниже или неспособно биће и у приватном и у јавном домену (…) Хегемони модел маскулинитета рачуна на култивисану сексуалност (најбоље брачну), а сексуални чин се легитимише као изразита интима која води ка табуизирању подручја еротике и сексуалности. (…) Контрола женске сексуалности у патријархалној култури управо се остварује преко строгих захтева за невиношћу (…)будући да мушкарци ратују и гину, жене би требало дарађају синове – оваква инструментализација жена веома је озбиљна у националистичком дискурсу“.

О „Поп Ћири и поп Спири“:“ Већ на почетку романа сусрећемо се са мизогиним комента-
ром о женској инфериорности и оживљавањем стереотипа о жени (…) Сремац даље развија негативан стереотип о жени као оличењу зла, који је иначе карактеристичан за хришћанску културу (…)Занимљиво је, међутим, да у роману попови преко женидбе стичу парохију, ни један ни други се нису оженили из љубави, већ из користољубља (…) Јасно се ставља до знања да не постоји знак једнакости између брака и љубави. (…)Стеван Сремац директно афирмише патријархалне друштвене вредности дајући предност традиционалном на рачун еманципаторског модела женскости. (…)У роману је образовање женске деце изједначено са одрођавањем.(…) Роман показује како ће проћи сваки кандидат за женидбу који се неопрезно одлучи за неку Меланију, односно да право животно испуњење, породичну и брачну срећу,судећи по доминантној родној идеологији романа, мушкарац моженаћи само у традиционалној српској жени“.

О „Малом Принцу“:“Такође, у роману ружа нема вредност сама по себи, она постаје јединствена захваљујући Малом Принцу, вреди онолико колико је он уложио у њу, чиме се сугерише да је самоостварење жене могуће само кроз љубав мушкарца.(…) Мали Принц
сазрева, схвата да воли ружу и да је погрешио што ју је напустио. Проналази модус за превазилажење родног конфликта, којим је проузрокован његов одлазак, и сажима га у мизогином поверљивом савету упућеном наратору: „… не треба никад слушати руже.
Треба их гледати и мирисати их”. Ово је позив да се жена сведе на објекат (мушког) погледа.(…)Сугерише се да је женска природа непроменљива и да то треба прихватити, као и да се у женама може уживати упркос свим њиховим недостацима.(…) Егзиперијев роман (…) остаје родно слеп када су у питању њени узроци, репродукује патријархалне моделе мушко-женских односа и погрешну представу о љубави.

И докторат и студија Јелене Стефановић намећу закључак да су аутори и њихови јунаци, у ствари сви од реда мушке шовинистичке свиње (Male Chauvinist Pigs), маскулини хегемони, патријархални тирани, женомрсци и слично. Став аутора овог текста је да је недостојно износити оптужбе против било кога од шест аутора. Истакнимо само да је посебно апсурдно оптуживати Егзиперија. Антоан де Сент Егзипери, је у тридесетој години (1930.године) добио Орден легије части. Учествовао је као пилот на страни савезничких снага у борби против Хитлерове Немачке. Погинуо је летећи борбеним авионом, током задатка, 31. јула 1944., године. Био је ожењен и имао је три сестре. За аутора овог текста „Мали Принц“ је прича о детињству, машти и неизбежности одрастања. Прича за оне који нису поништили дете у себи. Овакво гледиште, очигледно није наратив прихватљив радикалним феминисткињама које су заборавиле како је бити дете.„Мали Принц“ је преведен на преко 180 светских језика и продат у више од 80 милиона примерака, што га чини једном од најпродаванијих књига на свету. Да је то дело мизогино и пуно предрасуда, како тврди Јелена Стефановић, овај успех не би био могућ, а појавио би се и неки ауторитет који би аргументовано оспорио „Малог Принца“.

Пре закључка наведимо цитате из два велика научна дела који говоре о урођеној природи жена и мушкараца.

Ричард Докинс -„Себични ген“ (1976.)- поглавље 1. „Откуда људи“ :
Страна 11: “Тврдим како основна јединица одабирања, па према томе и саможивости и заступања сопственог интереса, није ни врста, ни група, па чак ни јединка (дакле то нису ни пол, нити род оп.аут.!). То је ген, јединица наслеђивања“.
Овде Докинс говори о томе да постоји „себичност“ и „саможивост“ гена, дакле, да постоје одређене урођене особине мушкараца и жена, и да није све у срединским или културолошким утицајима које намеће „маскулина хегемонија“. И основа за то су гени, а не полна, или родна (не)равноправност.
Поглавље 9. „Борба полова“ :
Страна 149: „Стога се лако може замислити да сваки партнер покушава да израби оног другог и покуша да га примора на већа улагања. У идеалном случају, свако би се биће „волело“ (не мислим на телесно уживање, премда је и то могуће) парити с онолико припадника супротног пола колико му то прилике омогуће, а партнеру препустити подизање деце. (…)Овакво виђење сексуалног партнерства као односа узајамног неповерења и узајамног израбљивања, посебно је нагласио Триверс. За етологе је овакво виђење сразмерно ново. До сада смо о сексуалном понашању, парењу и удварању које му претходи обично размишљали као о једном битно сарадничком подухвату који се подузима због узајамне користи, па чак и због добробити врсте!“.
Поглавље 9. „Борба полова“ :
Страна 155:“Вратимо се поновно пару с којим смо и започели ово поглавље. Оба партнера, као себичне машине, „желе“ подједнак број синова и кћери. До те тачке они се слажу. Неслагање започиње око питања ко ће подниети већи терет трошкова око подизања сваког детета. Свака јединка жели што је могуће више преживеле деце. Што мање буду присиљени да улажу у поједино дете, то ће више деце моћи да имају. Очигледни начин за постизање овако пожељног стања је – навести сексуалног партнера на улагање више његових средстава у свако дете, него што је његов, или њен, праведни део, те си тако омогућити слободу стварања деце с неким новим партнером. Ова је стратегија привлачна припадницима оба пола, али женкама је много теже да је спроведу. Како започиње с улогом већим него мужјак – она даје своју велику хранљиву јајну ћелију – мајка је већ у тренутку зачећа „везана“ за свако дете дубље него што је то отац. Ако дете умре, мајка ће изгубити више него отац. Прецизније речено, она би у будућности морала да уложи више него отац, како би ново дете, које би добила уместо умрлог, подигла до истог степена развоја. Покуша ли се, тактиком препуштања старања о потомку оцу, ослободити за одлазак с другим мужјаком, отац би могао, уз сразмерно мало сопствених губитака, узвратити напуштањем младунца. Због тога, барем у ранијим фазама дечијег развоја, ако ће већ доћи до напуштања, вероватније ће отац напустити мајку него обрнуто. Слично томе, од женки се може очекивати више улагања у децу него од мужјака, и то не само у почетку већ и током целог развоја потомка. Код сисара, на пример, женка отхрањује фетус у сопственом телу, женка ствара млеко којим ће га дојити кад се роди, женка носи главни терет подизања и заштите детета. Женски пол је израбљиван, а битна еволуциона основа за ту експлоатацију је чињеница да су јајне ћелије веће од сперматозоида“.
У ова два цитата Докинс говори о урођеној природи мушкараца и жена. Тачно је да средински утицаји могу и треба, нпр., да ограниче мушку агресивност, али је такође погрешно покушавати да се потпуно поништи тај део мушке природе. Самог Докинса су радикалне феминисткиње нападале више пута у медијима (Одреднице 12.и 13.).

Мет Ридли,“Црвена краљица – секс и еволуција људске природе“ (1993) – поглавље 6. “Полигамија и природа мушкарца“. Страна 181-182.:
“У сваком случају из еволуције се не могу доносити морални закључци било које врсте. Асиметрија међу половима у пренаталном улагању је чињеница живота, а не морална осуда. То је „природно“. Нама, као људским бићима, страховито је привлачно да пригрлимо овакав сценарио еволуције, јер он „оправдава“ предрасуду у корист мушког удварања, или да га одбацилмо јер „подрива“ притисак успостављања једнакости међу половима. Али, еволуција у ствари не чини ни једно ни друго. Она не говори апсолутно ништа о томе шта је исправно и шта је погрешно. Ја покушавам да опишем природу човека, а не да просуђујем његову моралност. Чињеница да је нешто природно не чини га и исправним. Убиство је „природно“, у том смислу што га наши рођаци, човеколики мајмуни, редовно упражњавају, као што су то очигледно чинили и наши преци. Предрасуда, мржња, насилност, окрутност – све је то мање или више део наше природе и све се може делотворно зауздавати правим начином васпитавања. Природа није неприлагодљива, већ је подложна обликовању. Осим тога, најприроднија ствар у вези са еволуцијом је то да ће неке природе бити супротстављене другима. Еволуција не води до Утопије. Она води до земље у којој оно што је најбоље за једног човека може бити најгоре за другог, или у којој је оно што је најбоље за жену можда најгоре за мушкарца. Један или други биће осуђени на „неприродну“ судбину. То је суштина поруке Црвене краљице“.
Поглавље 8.“Сексирање мозга“. Страна 249.:
“Мушкарци и жене имају различита тела. Ове разлике директан су резултат еволуције. Женска тела су се развила тако да одговарају потребама рађања и подизања деце, као и сакупљања биљне хране. Мушка тела су се развила тако да задовоље захтеве успињања у мушкој хијерархији, борбе за жене и обезбеђивања меса за породицу.
Мушкарци и жене имају различите мозгове. Ове разлике директан су резултат еволуције. Женски мозак се развио тако да одговара потребама рађања и подизања деце, као и сакупљања биљне хране. Мушки мозак се развио тако да задовољи захтеве успињања у мушкој хијерархији, борбе за жене и обезбеђивања меса за породицу.
Први пасус је баналан; други је изазивачки. Тврдња да су се код мушкарца и жене развили различити мозгови анатема је за сваког научника из области друштвених наука, као и за политички коректне појединце. Ипак ја верујем да је она истинита, из два разлога. Прво, логика је необорива. (…) Друго, доказа је више него довољно“.
Ридли у својим текстовима у штампи, отворено критикује феминизам и родне политике, као нови пуританизам и нову врсту апартхеда (Одредница 14.).
Закључак

Поставимо само једно разумно питање. Да ли радикална феминисткиња Јелена Стефановић брани школску децу, или брани и намеће своје заблуде о књижевности и џендеризму? Јелена Стефановић своју радикално феминистичку мизандричну џендер доктрину претпоставља здравом разуму.

„Слобода, то је слобода рећи да су два и два четири. Ако је то дато, све остало долази само по себи“.
Џорџ Орвел „1984“

Одреднице:
1.https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/Svilena-koza-i-pilece-srce-web.pdf
2.http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7620/Disertacija7783.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3.https://www.danas.rs/nedelja/feministicko-citanje-lektire/
4.https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:2783/bdef:Content/get
5.https://en.wikipedia.org/wiki/John_Money
6.http://www.isna.org/faq/reimer
7.https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller
8.https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Millett
9.https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/1983649/skandalozni-stavovi-nastavnice-zaustavite-radanje-dece-covecanstvo-treba-da-nestane
10.https://www.kreativnopero.com/Vesti/3502/Promocija-knjige-Svilena-koza-i-pilece-srce-dr.shtml
11.http://www.novipolis.rs/sr/dosije/27723/telesna-kazna–psihologija-i-zakon.html
12.https://www.salon.com/2014/10/03/new_atheisms_troubling_misogyny_the_pompous_sexism_of_richard_dawkins_and_sam_harris_partner/
13.https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/18/richard-dawkins-sexist-atheists-bad-name
14.http://www.rationaloptimist.com/blog/identity-politics/

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s