Видим да сте поднели још пет кривичних пријава због наводног фалсификовања, поред оних 400 тужби против свих оних који су истраживали и говорили о твојим махинацијама. Радите ли Ви нешто друго осим што изагравате тужибабу Јецу по цео боговетни дан, затрпавајући судове продуктима Ваше сујете? Видим да сте говорили о Кривичном законику. Посебно Вам саветујем да са Вашим правним тимом размотрите одредбе Кривичног законика – „Пореска утаја“ и „Прaње нoвцa“, које се тичу Вас лично. Видим да сте опет вређали новинаре и претили новинарима. Две Ваше лажне пријаве сте поднели против новинара. И опет сте одбили да одговарате на Вама неугодна питања новинара. Тако Ви замишљате слободу говора – слобода говора важи само за Вас.

Маки окренула главу, Борку се смркло, а Ђики карате на новинарку

Обавештавам Вас да сам извршио непристрасну претрагу последњег годишњег извештаја „Дојче банке“ за 2020., који се налази на интернету. У делу Извештаја „Дојче банке“, „List of shareholders“- subsidiaries (подружнице), у делу о ћеркама фирмама и подружницама, види се да „Дојче банка“ на Маурицијусу има активан пословни офшор ентитет – фонд, – „Дојче Секјуритиз Маурицијус Лимитид“ („Deutsche Securities Mauritius Limited“) у коме Ви имате рачун са 5,7 милиона евра. У извештају „Дојче банке“ тај пословни офшор ентитет на Маурицијусу, се налази под бројем 242, има седиште у главном граду Маурицијуса, Порт Луију, у предграђу Ебене. Даљом претрагом података тог офшор пословног ентитета на Мау, види се да је он активан, да је у власништву „Дојче банке“, и да је означен као офшор фирма која пружа услуге које иначе пружају пословни ентитети у пореским рајевима. Да Ви говорите неистину када кажете да немате рачун на Маурицијусу потврђује једноставна претрага интернета од 5 минута. Ви сте сакривени иза параван компаније „Асканијус Лтд“, али сте управо Ви коначни власник и управљач рачуном, како и стоји у коначном изводу тог рачуна, од 12.12.2020. Имајући у виду да сте власник око 57 тајних рачуна на 17 дестинација, основано сумњам да су Вам ти рачуни служили за прање новца. Обавештавам Вас да је то кривично дело. Прети Вам казна затвора до 12 година, због тога што постоји основана сумња да сте Ваш новац стекли на незаконит начин. Посебно Вам указујем на Став 3. који говори о чињењу кривичног дела у групи! Кривични законик Србије о кривичном делу „Прање новца“, које сте, сумња се, починили, каже:

Прaњe нoвцa, Члaн 245.

(1) Кo изврши кoнвeрзиjу или прeнoс имoвинe, сa знaњeм дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности, у нaмeри дa сe прикриje или лaжнo прикaжe нeзaкoнитo пoрeклo имoвинe, или прикриje или лaжнo прикaжe чињeницe o имoвини сa знaњeм дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности, или стeкнe, држи или кoристи имoвину сa знaњeм, у трeнутку приjeмa, дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo изнoс нoвцa или имoвинe из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa сa имoвинoм кojу je сaм прибaвиo криминалном делатношћу,

кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм у ст. 1. и 2. oвoг члaнa.

(4) Кo дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa изврши у групи,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(5) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, a мoгao je и биo дужaн дa знa дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн криминалном делатношћу,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.

(6) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу кoje учини дeлo из ст. 1, 2. и 5. oвoг члaнa, кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo, aкo je знaлo, oднoснo мoглo и билo дужнo дa знa дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн криминалном делатношћу.

(7) Нoвaц и имoвинa из ст. 1. дo 6. oвoг члaнa oдузeћe сe.

Новац који се налази на Вашим тајним рачунима, сумња се, потиче од утаје пореза у случају продаје „Дајрект медије“. Ви се хвалите да сте ту фирму продали за 17,7 мил евра, и да сте платили порез на капиталну добит од 2,6 мил евра. Истраживачки подаци показују, да постоји основана сумња да сте Ви „Дајрект медију“ касније још једном продали за 52,2 мил евра. Порез на капиталну добит није плаћен у том случају. Ви сте стога, сумња се, избегли плаћање пореза на капиталну добит у износу од 5,2 или од 7,8 мил евра, у зависности од тога колика је била пуна цена „Дајрект Медије“ (52,2 мил. евра или 69,9 мил евра?). Сумња се да је због тога буџет Србије оштећен за 5,2 или 7,8 мил евра утајеног пореза. Обавештавам Вас да је то кривично дело. Прети Вам казна затвора до 10 година, због тога што постоји основана сумња да сте Ваш новац стекли на незаконит начин. Кривични законик Србије о кривичном делу „Пореска утаја“, које сте, сумња се, починили, каже:

Пореска утаја, Члaн 225.

(1) Кo у нaмeри дa oн или другo лицe пoтпунo или дeлимичнo избeгнe плaћaњe пoрeзa, дoпринoсa или других прoписaних дaжбинa, дaje лaжнe пoдaткe o стeчeним прихoдимa, o прeдмeтимa или другим чињeницaмa кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри, у случajу oбaвeзнe приjaвe, нe приjaви стeчeни прихoд, oднoснo прeдмeтe или другe чињeницe кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри нa други нaчин прикривa пoдaткe кojи сe oднoсe нa утврђивaњe нaвeдeних oбaвeзa, a изнoс oбaвeзe чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи милион динaрa,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд једне дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи пет милиона динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд две дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи петнаест милиона динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три дo десет гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

Сада не можете да кажете да нисте обавештени које затворске казне вам прете, и које су последице Ваших (не)дела. Сад знате све о последицама чињења кривичних дела „Пореска утаја“ и „Прање новца“, мада се из Вашег досадашњег пословања видело да сте Ви „експерт“ за области „Пореска утаја“ и „Прање новца“. Очекујем да против себе поднесете две кривичне пријаве за ова кривична дела. Хвала Вам.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s