Danas je održana sednica Skupštine grada Beograda. Na dnevnom redu je bio niz odluka od koristi za Beograđane – „Predlog plana razrade II faze prve linije metro sistema“, „Predlog odluke o projektu „Beogradska kartica““, „Predlog plana za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta preko Save“,  „Izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda za 2022. godinu“, „Predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Beograda“, još 22 urbanistička plana pored dva navedena i niz drugih odluka. Opozicija je glasala protiv svih 37 tačaka dnevnog reda. Dakle, opozicija u Beogradu se protivi gradnji metroa, protivi se „BG kartici“ dobrobitima i popustima za sve građane Beograda, protivi se gradnji pešačko-biciklističkog mosta preko Save, koji će povezati Novi Beograd (blok 70) i Adu Ciganliju, protivi se rešavanju problema otpada, protivi se uređenju deponije u Vinči (koja je govoto potpuno revitalizovana). Opozicija je protiv zapošljavanja u Beogradu i protivi se donošenju urbanističkih planova!

Da ovaj tekst ne bi bio predugačak objasniću samo tri tačke- onu o metrou, o „Bg kartici“ i o upravljanju otpadom, jer su to tri najvažnije tačke.

„Plan razrade II faze prve linije metro sistema“

Skupština grada je 2021., održala istorijsku sednicu, na kojoj je usvojen Plan Beogradskog metroa. Započeta je gradnja BG Metroa, gradnjom depoa metroa na Makiškom polju, 22.11.2021. godine. Beogradski metro je jedan od najvećih razvojnih projekata u zemlji. Na njemu radi i radiće oko 50 velikih kompanija i oko 500 malih i srednjih preduzeća, što znači desetine hiljada novih radnih mesta. Prva, od tri linije metroa će biti završena 2028, a druga 2030. godine. Metro će u potpunosti promeniti lice Beograda i Srbije. To je ekološki prihvatljiv i energetski efikasan vid saobraćaja. Sistem metroa će biti visokokapacitetni šinski sistem, komplementaran i uklopljen sa BG vozom i sa tramvajskim sistemom. Plan metroa predviđa tri linije: Metro linija 1, na potezu Makiš – Mirijevo u dužini od oko 21,1km. Metro linija 2, na potezu Depo Bežanija – Mirijevo, u dužini od oko 19,2km. Metro linija 3, na potezu Banjica – Blok 61- Bežanija, u dužini od oko 22,7km. Današnja tačka – Plan razrade II faze prve linije, podrazumeva 13 stanica od Železnika do Mirijeva i to je važno za građane: 1.Železnik 2.Makiš 3.Trgovačka 4.Ada Ciganlija 5.Sajam 6.Mostar 7.Savski trg 8.Trg Republike  9.Skadarlija 10.Pančavački most 11.Ž.S.Karaburma 12.Ada Huja 13. Mirijevo. Duž ove trase planirana je i gradnja 9 javnih parkirališta Park& Ride kapac 3700 mesta.

Za 13 godina vlasti, bivši režim (od 2000. do 2013.), nije ni prstom mrdnuo da počne gradnju metroa. Za pet godina svoje vlasti, tajkun gradonačelnik Đilas, do 2013. nije pobo ni jedan ašov za početak gradnje Metroa, iako je najavljivao metro tokom 5 godina vlasti. Obmanjivali su građane, ali metro nisu počeli da grade. Tajkun gradonačelnik Đilas je 15.11.2011. rekao, najavljujući potpisivanje ugovora za početak projekta izgradnje metroa i izradu studije izvodljivosti: „Beogradski metro će postati stvarnost 2017. godine, kada će biti otvorena prva linija metroa od Ustaničke ulice do Zemuna“. Tako kako su obmanjivali građane do 2013. tako ih obmanjuju sada, neistinama da se depo novog metroa nalazi na vodoizvorištu i da je projekat metroa loš. Depo metroa se nalazi 2 kilometra od najbližeg vodoizvorišta, i ne ugrožava ih na bilo koji način. Sve tri buduće linije metroa, povezuju i sadašnje najvažnije tačke Beograda, ali i buduće, jer mudro projektovana infrastruktura mora da poveže i tačke budućeg razvoja Beograda. A jedan od tih pravaca razvoja je i opština Čukarica – Makiško polje. To je vizionarsko,dalekovido planiranje.

Metro postaje stvarnost. U ovom vremenu nama je dato da realizujemo sve ono što prethodne vlasti nisu realizovale, tokom prethodnih pola veka. Kao kuriozitet, danas zvuči naslov vesti od 4.12.1970. kada je na naslovnim stranama novina, osvanula vest „Beograd dobija stanicu i metro“. Sada Beograd i Srbija imaju dostojnu i sposobnu vlast koja ne daje lažna obećanja, ali koja gradi sve što je potrebno Beogradu i Srbiji. To ne bi bilo moguće bez vizije i energije predsednika Vučića. Beograđani će se prvom linijom metroa voziti 2028. godine. Metro će u potpunosti promeniti lice Beograda i Srbije. Izgradnja metroa je istorijski važna i apsolutni je prioritet, i zbog toga je šokantna činjenica da se opozicija protivi izgradnji metroa!

„Beogradska kartica“

Predlog odluke o projektu „Beogradska kartica“ je deo šireg plana da se građanima Beograda omogući što veći broj besplatnih usluga i dobara. Podsetiću da je Skupština grada na poslednjoj sednici obezbedila novac da ove godine svi beogradski osnovci i srednjoškolci dobiju besplatne udžbenike, da sva beogradska deca besplatno idu u vrtiće. Obezbeđene su besplatne usluge gerontodomaćica, besplatan dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju, besplatne usluge personalnog asistenta, dodatna sredstva kako bi se ukinule liste čekanja za uslugu – lični pratilac deteta, poklon vaučeri za decu i zaposlene u predškolskim ustanovama i školama na teritoriji grada Beograda. Jedna od prvih koristi koje će građani moći da ostvare uz pomoć „BG kartice“ su besplatni bazeni tokom leta. Kada „BG kartica“ bude u punoj funkciji, Grad neće morati da deli vaučere od 6.000 dinara za svu beogradsku decu. Beogradsku karticu će koristiti tri kategorije građana – maloletna lica, odrasli i penzioneri. Biće maksimalno uprošćeno korišćenje svih pogodnosti za Beograđane – osim besplatnih bazena, biće omogućeni značajni popusti u više trgovinskih lanaca i privrednih subjekata, za korisnike „Beogradske kartice”. Kartica je posebno značajna za penzionere. Predsednik Aleksandar Vučić je prilikom obeležavanja veka penzijskog sistema, 10.2.2023. najavio da bi od 1. oktobra, kada se obeležava Međunarodni dan starih, trebalo da se uvedu penzionerske kartice, ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji. Ovim karticama penzioneri će imati popuste prilikom kupovine u prodavnicama, plaćanja računa u restoranima i slično. Podsećam da je u poslednja dva meseca ukupan rast penzija iznosio 21 odsto i to je najveće povećanje penzija ikada. Stalno ostvarujemo dodatna poboljšanja standarda penzionera. Osim popusta, kartice će im omogućiti da penzioneri Srbije, obave i zdravstvene preglede, koji će biti organizovani. Država će početi žestoku akciju na angažovanju što većeg broja firmi koje će nuditi svoje usluge za penzionersku karticu. Podela kartica za penzionere, van Beograda, u ostatku Srbije, se očekuje tokom leta, kako bi od 1. oktobra stariji sugrađani mogli da ih koriste. Neverovatno je da se opozicija u Beogradu protivi projektu „BG kartica“!

Upravljanje otpadom

Grad Beograd je u svom Lokalnom planu upravljanja otpadom, predvideo unapređenje sakupljanja i odvoženja otpada, povećanje ponovne upotrebe i reciklaže otpada, izgradnju postrojenja za tretman otpada (uključujući energetsko iskorišćenje otpada), sanaciju postojeće deponije i izgradnju nove sanitarne deponije u Vinči. PredmetnI Izveštaj o upravljanju otpadom u Beogradu, uveliko govori o Centru za upravljanje otpadom, tj. izgrađenoj novoj sanitarnoj deponiji u Vinči, i najvažnije o postrojenju za proivodnju energije u Vinči, i drugim postrojenjima, i o obimnim pripremama za široko rasprostranjeno prikupljanje, sortiranje i reciklažu otpada.

Građani moraju da znaju da je veći deo postrojenja i obuhvata projekta „Vinča“, završen! Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada, je 99% dovršeno. Postrojenje za energetsko iskorišćenje deponijskog gasa i sistem za sakupljanje deponijskog gasa, je u izgradnji i biće uskoro dovršeno. Postrojenje za prečišćavanje procednih voda je završeno i uskoro se pušta u rad.  Ovo postrojenje će pročišćenu otpadnu vodu ispuštati u Ošljanski vodotok, tako da će čista voda odlaziti u reku Dunav. Puštanjem u rad ovog objekta, procedne vode neće više zagađivati Ošljanski potok i Ošljansku baru, okolno zemljište i reku Dunav. Postrojenje za reciklažu otpada od građenja i rušenja – završeno je pre godinu i po. Postrojenje za reciklažu građevinskog otpada koje je počelo sa radom 17. avgusta 2021, ima kapacitet prerade od preko 200.000 tona godišnje. Nova sanitarna deponija, kao peti deo obuhvata projekta „Vinča“ je završena! Odlaganje komunalnog otpada na novu sanitarnu deponiju je počelo 2. avgusta 2021. Komunalni otpad koji sakuplja JKP Gradska čistoća sa teritorije 15 opština Beograda se odlaže na novoj deponiji u skladu sa najvišim standardima iz oblasti upravljanja otpadom Evropske unije i Srbije.

Do skoro najveća neuređena deponija u Evropi, u Vinči dobila je nov izgled. Umesto da se, kao što se to radi već decenijama, samo gomila otpad, od njega se dobija energija. Deponija, koja je bila ekološka bomba, je sanirana i u toku je priprema za ozelenjavanje. U novom postrojenju počelo je spaljivanje otpada, a od juna će raditi punim kapacitetom. Energana u Vinči će od juna snabdevati deset odsto beogradskih domaćinstava toplotnom energijom i pet odsto domaćinstava električnom energijom. Kompanija „Beo čista energija“ primenjuje najsavremeniji sistem za prečišćavanje dimnih gasova, koji je usklađen sa najstrožim evropskim propisima. Ni Energana, ni deponija Vinča, više ne zagađuju okolinu. Obaveza Grada Beograda je da unapredi sistem reciklaže, jer se sada reciklira svega dva odsto komunalnog otpada. Lokalnim planom upravljanja otpadom u Beogradu predviđeno je povećanje stope reciklaže. Grad Bg i Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, već godinama obavljaju pripreme za pravu veliku reciklažu. U Evropi ima oko 500 spalionica otpada iz kojih se dobija energija. Samo u Japanu postoji 1.200 spalionica otpada. U Kopenhagenu, u centru grada se nalazi spalionica a na vrhu spalionice Kopenhagen, je skijaška staza. Projekat Vinča predstavlja dugoočekivano rešenje za jedan od najvećih izazova sa kojima se Beograd suočio u oblasti upravljanja otpadom.

Ciljevi su postignuti na deponiji u Vinči. Značajno je smanjeno zagađenje sa stare deponije u Vinči. Izgrađena je i upravlja se novom sanitarnom deponijom u skladu sa najvišim srpskim i evropskim standardima. Proizvodi se toplotna i električna energija primenom termalnog tretmana otpada i deponijskog gasa. Sledeći ciljevi su smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponiju i doprinos transformaciji ka cirkularnoj ekonomiji i na kraju, efikasno korišćenje resursa.

Koristi za građane Beograda su: unapređenje ekološke i socijalne sredine, zatvaranjem stare deponije; smanjenje emisije gasova koji doprinose efektu staklene bašte: korišćenje električne i toplotne energije iz tretmana komunalnog otpada i deponijskog gasa umesto fosilnih goriva, uz smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponiju; sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu. Beograd postaje lider u primeni najboljih praksi u oblasti životne sredine i socijalne zaštite u regionu. Podiže se ekološka svest stanovništva Beograda.

Grad Beograd i SNS su uredili deponiju u Vinči, što nije uspelo nikome u istoriji! Tokom sednice gradski menadžer Miroslav Čučković je lepo rekao „SNS je najveći ekološki pokret koji je zadesio Srbiju“. Tačno! Uređenje deponije u Vinči planirao je i bivši Đilasov režim do 2013., ali nisu bili sposobni da to realizuju. Zbog čega se žuta opozicija i lažni ekolozi iz „Ne davimo Beograd“ protive uređenju deponije u Vinči? Zbog toga što se protive napretku i ne žele dobro ovom gradu, a to su i dokazali dok su bili na vlasti! Srbija je danas jaka, zahvaljujući predsedniku Vučiću. Danas je jaka, jedinstvena i ujedinjena zbog Vučića. Aleksandar Vučić nam je vratio dostojanstvo. Predsednik Vučić uzdiže Srbiju, gradi Srbiju, leči Srbiju. Leči prošlost u sadašnjosti, radi budućnosti.

Autor je poslanik, gradski odbornik i član predsedništva SNS

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s